Werkwijze

Werkwijze Mesologiepraktijk 101

Meestal wordt het eerste contact telefonisch gelegd. Daarna wordt er een afspraak gemaakt. Hiervoor is geen verwijzing van een arts nodig. U krijgt een formulier toegestuurd. De vragen op dit formulier gaan niet alleen over uw gezondheidsklachten maar ook over gewoontes en aandoeningen uit het verleden.

Het is de bedoeling dat u dit thuis invult en opstuurt zodat het eerste gesprek optimaal voorbereid kan plaatsvinden. Dat eerste consult kan overigens soms wel twee uur duren.

 

Verloop (eerste) consult:

 • Het ingevulde formulier wordt besproken, op sommige punten zal om extra informatie gevraagd worden, op de klachten wordt in dit stadium in het kort ingegaan.
 • Er vindt een onderzoek plaats, dit bestaat uit:
  • een diagnose volgens de traditionele Chinese geneeskunde van de pols en de tong
  • een diagnose volgens de Ayurveda van onder andere de pols en de tong
  • een lichamelijk onderzoek van buikorganen, huid en gewrichten
  • het meten van de acupunctuurpunten volgens de Elektro Fysiologische Diagnostiek (EFD) op de handen en de voeten
  • Uit dit onderzoek komt een voorlopige conclusie.
  • Bij deze conclusie worden middelen gezocht die de klachten verminderen of die het lichaam voorbereiden op genezing.
  • Deze middelen worden gecontroleerd op de acupunctuurpunten volgens de Elektro Fysiologische Diagnostiek (EFD). Hieruit blijkt of de uitgezochte middelen een positieve invloed zullen hebben.

  Het resultaat hiervan wordt uitgebreid met u besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. Uiteraard krijgt u informatie en adviezen over de voorgeschreven middelen.

Maggie Nijman Schicker

Vervolgafspraak:

Meestal is één consult niet voldoende. Patiënten komen vaak één of meerdere malen terug, met tussenpozen van twee á vier maanden. Ook komt het voor dat patiënten één maal per jaar terugkomen. Controle wat de resultaten zijn van de aanbevolen therapie is één van de redenen voor deze consulten. Soms wordt u doorverwezen naar een arts, specialist of andere therapeut.

Maggie Nijman Schicker

 

 

Confucius

 

Confucius