Klachtenregeling

Wij nemen uw klachten in behandeling.

In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (mesologie@m101m.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen twee weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Mesologiepraktijk 101 – Margrit Nijman-Schicker.

Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van beroepsverenigingen NVVM en VBAG, Klachtenfunctionaris Quasir, en de Geschillencommissie Stichting Zorggeschil,  De procedure is te vinden op de website www.nvvm.nl en www.vbag.nl en www.rbcz.nu en op de website www.m101m.nl. Mesologiepraktijk 101 – Margrit Nijman-Schicker voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). • Wanneer u een klacht indient via de beroepsverenigingen NVVM en VBAG, de koepelorganisatie RBCZ en de Geschillencommissie Stichting Zorggeschil informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Via onderstaande link kunt u de algemene voorwaarden downloaden.
Download de algemene voorwaarden in PDF formaat

 

Confucius

 

Confucius